Training & Onderwijs vanuit bijbels- en psychosociaal perspectief
 


Onderwijsmiddag Pesach met aansluitend Sedermaaltijd

Op 1 april 2023 hebben wij een onderwijsmiddag over Pesach/Pascha gegeven en aansluitend de Sedermaaltijd gevierd.   

Zou jij dit ook willen organiseren voor jouw gemeente, bijbelstudiegroep, etc. informeer dan naar de mogelijkheden! (Andere opzet qua programma is ook mogelijk). 


Samen leren, gedenken & vieren!

Wij zijn enthousiast om jullie uit te nodigen voor een onderwijsmiddag en aansluitend samen de Sedermaaltijd te vieren! Deze onderwijsmiddag/avond is speciaal voor mensen die hier nog niet zo bekend mee zijn en er graag meer van willen weten.

Tijdens het middagonderwijs willen wij kijken naar de historische betekenis en achtergronden van het Pesachfeest en gaan we ontdekken hoe Jezus het Pesachfeest heeft vervuld. Daarnaast gaan we ons voorbereiden op de Sedermaaltijd (die we aansluitend gaan vieren), door de verschillende elementen die daar onderdeel van zijn bij langs te lopen. We zullen ontdekken dat de Sedermaaltijd van oudsher al een geweldige profetische  heenwijzing was naar Jezus!

Wij zijn zelf enorm onder de indruk hoe nauwkeurig Jezus dit feest heeft vervuld en hoe Hij er ook een vernieuwde betekenis aan heeft gegeven, dat vandaag de dag nog heel relevant is voor ons! Het is niet iets 'nieuws', maar het is een Feest van God dat de eerste eeuwen na Christus door de eerste gemeenten altijd gevierd is. Het is mooi om dit weer te gaan 'her-ontdekken' en te ervaren wat dit voor jou vandaag betekent.


Pesach - Pascha - Pasen

Pascha is Aramees voor Pesach. Het betekent ‘overslaan’ of ‘voorbijgaan’. In het nieuwe testament wordt hiervoor de naam ‘Pasen’ gebruikt. De betekenis van de naam Pesach verwijst naar de nacht dat de HEERE God het volk Israël uit Egypte leidde: de doodsengel ging voorbij aan elk huis waaraan het bloed van het lam aan de deurposten was gesmeerd (Ex. 12:27). Dit lam is een profetische heenwijzing naar Jezus het Paaslam! (1 Kor. 5:7)!


Sedermaaltijd

‘Seder’ betekent ‘orde’ of ‘volgorde’. Tijdens deze maaltijd worden de gebeurtenissen van de uittocht uit Egypte volgens een eeuwenoude traditie in een bepaalde ‘orde/volgorde’ herdacht. Dit wordt beschreven in de zogenaamde ‘Haggada’, dat ‘vertelling’ betekent. (Dit is een boekje waarin alle onderdelen van de Sedermaaltijd op volgorde beschreven staan, en soort liturgie). 

De wonderlijke bevrijding van het volk Israël uit Egypte is een schaduw van een nog veel grotere wonderlijke gebeurtenis: het verlossingswerk van Jezus Die Zelf het Paaslam werd (1 Kor. 5:7). Daarmee heeft dit feest een vervulling in Jezus gekregen en daar willen wij tijdens deze Sedermaatijd bij stil staan. Wij hebben daarom een eigen (Messiaanse) Haggada samengesteld waarbij aan de hand van de geschiedenis van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, het verlossingswerk van Jezus en onze persoonlijke bevrijding uit slavernij (‘geestelijk Egypte’) centraal staat. Het is een vereenvoudigde Haggadah dat als doel heeft de boodschap van Pesach en de relatie met het verlossingswerk van Jezus op een eenvoudige manier uit te leggen. 


Tot Zijn gedachtenis

Daarnaast vieren wij deze Sedermaaltijd ter nagedachtenis aan wat Jezus voor ons heeft gedaan, zoals Hij zelf heeft gezegd tegen Zijn discipelen:

En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo [nam Hij] ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker [is] het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. (Luc. 22:14-20)

Ons gebed is dat deze Sedermaaltijd tot verdieping, opbouw en zegen zal zijn voor de deelnemers en bovenal tot eer en glorie aan de God van Israël en onze verlosser Jesjoea HaMashiach.

Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt! (1 Kor. 11:26)

Praktische informatie

  • Het onderwijs begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur (met een pauze tussendoor). Daarna gaan we even de benen strekken en beginnen we rond 17.00 uur met de Sederviering. Tijdens de Sederviering zal ongeveer halverwege de hoofdmaaltijd genuttigd worden (3-gangen). Rond 20.30 uur willen we de avond afronden. 
  • Doelgroep: volwassenen. Hoewel tijdens de traditionele Sedermaaltijd de kinderen een belangrijke plaats hebben, is deze Sedermaaltijd en de onderwijsmiddag vanwege het onderwijzende karakter gericht op volwassenen en daarom niet geschikt voor kinderen. 
  • Tijdens de Sedermaaltijd gedenken wij met brood (matze) en wijn dat Jezus voor onze zonden geleden heeft, gestorven is en weer is opgestaan. Wij verwachten daarom dat iedereen die deelneemt aan de Sedermaaltijd aanvaard dat Jezus zijn of haar Verlosser is.

Heb je interesse om dit ook te organiseren in jouw gemeente of voor een andere groep? Neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden!

Neem contact op
Enkele reacties van deelnemers:  

‘Het was waardevol en waardig’ -  ‘Eerbiedig en gemoedelijk’  -  ‘Er was een open sfeer en door de handenwassing ontstond er verbinding’  -  ‘De verschillende betekenissen van wat op het sederbord lag en het ervaren van de smaken gekoppeld aan de betekenis maakten het als een zeer bijzondere ervaring. Het liturgische gedeelte met teksten en liederen waren heel mooi op elkaar afgestemd. De maaltijd was een verrassing en erg goed. We hebben hiervan genoten!’ - ‘Het was een dag die geestelijk diepe indruk heeft achtergelaten. Je probeert dit te vertellen, maar dan blijkt het niet altijd over te komen. De ervaring en het gevoel erbij is té persoonlijk. De ontmoeting met de anderen aan de tafel maakten het ook wel extra bijzonder. Er was een openheid die wel heel bijzonder was. Denk dat Zijn Geest duidelijk zichtbaar aan het werk was’.


En compilatie van de onderwijsmiddag over Pesach + Sedermaaltijd op 1 april 2023 in Emmeloord: 

c359691f-8b05-43af-8d25-32f5178c72cb
dfa4dacd-e28d-4d39-b4e3-cff9c8a2f455
85a4c642-f709-4056-ad9b-9f2d8da3d73d
d2a1fd58-0b96-4adc-a9a5-7e2d1c719499
7905c912-a34d-406e-8dcb-9ecfe8aadfe7
832991b9-3d1e-4f4f-9ead-b442129affcd
be036c45-a017-47b3-ba8e-3d2883b6eafe
c5c46d9b-467f-4921-af5c-36e9b7002ee4
927b4f2d-d88d-4954-9a6a-3fd49436cd23
E-mailen
Bellen
Instagram