Training & Onderwijs vanuit bijbels- en psychosociaal perspectief
 

Missie en Visie Lech Lecha

Voordat wij uitleggen wat onze missie is, is het goed om te vertellen waar wij voor staan, want dat is het fundament van waaruit wij Lech Lecha vorm geven.

De bijbel is de basis en uitgangspunt van elke training. Wij geloven dat de bijbel het onfeilbaar, gezaghebbende Woord van God is.  Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, die ons door Zijn verlossingswerk aan het kruis weer verzoend heeft met de Vader. Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat Hij de Heilige Geest heeft gestuurd die in iedere gelovige woont. Door de Heilige Geest kunnen wij in relatie en verbondenheid met de Vader en Jezus de Zoon leven. De Heilige Geest helpt ons steeds meer te worden zoals Hij bedoeld heeft. Hij leidt ons, Hij werkt Gods wil in ons uit en geeft ons kracht om Zijn werken te doen.


Onze missie

Onze missie komt al tot uitdrukking in de naam en het logo!

De naam ‘Lech Lecha’ (zie uitleg): luisteren naar de roepstem van de Vader en bereid zijn Hem te volgen naar waar Hij je wijzen zal. En ook: ‘het terug gaan naar jezelf’, naar hoe Hij je gemaakt en bedoeld heeft toen Hij jou schiep. Dat is een proces waarin we met vallen en opstaan elke dag mogen leren vanuit Zijn geduld, liefde en genade.

Vanuit Lech Lecha willen we door training en onderwijs ‘tools’ aanreiken die jou helpen steeds meer te ontdekken wie jij bent in Hem en te groeien in je relatie met God en Zijn plan met jouw leven.

Dit doen wij door onze zogenaamde ‘expedities’: korte, maar krachtige ontdekkingsreizen met een specifiek thema.

In de naam Lech Lecha, komt twee keer de letter ‘lamed’ ל voor. De letter lijkt op een staf (de ‘prikstok’) waarmee vroeger de ossen werden opgedreven. ‘Lamed’ heeft te maken met ‘leren’,‘onderwijzen’,‘oefenen’. De lamed is als het ware de ’prikstok’ of ‘stimulans’ van de leraar die zijn leerlingen ‘prikt’ of beter gezegd ‘prikkelt’ om te leren, te oefenen en ‘in beweging te blijven’ en dat is ons doel met Lech Lecha!

Wij willen de deelnemers inspireren en uitdagen meer in Gods kracht te gaan staan en te ontdekken wat Hij wil doen in ieders leven. Dit doen wij door onderwijs te geven vanuit de bijbel gecombineerd met onderwijs vanuit psychosociaal perspectief. Deze combinatie maakt het onderwijs praktisch en direct toepasbaar in het leven.

In het logo zie je de reiziger die op expeditie gaat. In zijn hand heeft hij de Hebreeuwse letter lamed ל . Met Gods Woord als stimulans, maar ook om op te leunen, mag je op reis gaan! Het helpt je tijdens de soms pittige reis de berg op te gaan, waar je God mag ontmoeten en mag ontvangen wat Hij jou wil geven. 


Draag jij ons werk een warm hart toe?

  • Met jouw gift kunnen wij ons werk verder uitbreiden!
  • Ondanks dat wij de prijs voor een training zo laag mogelijk proberen te houden, is dit voor mensen met een smalle beurs niet altijd betaalbaar. Door een gift maak jij het voor deze mensen mogelijk toch deel te nemen aan een training!


Een gift kan overgemaakt worden op:

NL49 RABO 0372864651 t.n.v. Lech Lecha o.v.v. 'gift'.

Of scan onderstaande QR-code, of klik op de scan voor een rechtstreekse betaallink:

 Wil je voor een activiteit geld overmaken, dan kun je ook bovenstaand bankrekeningnummer gebruiken. Vermeld dan bij de overschrijving je naam en de activiteit waar het betrekking op heeft.

E-mailen
Bellen
Instagram